CODIRPA - Conséquences sanitaires d'un accident nucléaire

Conséquences sanitaires d’un accident nucléaire 49 Questions-réponses pour les professionnels de santé 3 LA VIE EN SOCIÉTÉ 1 GÉNÉRALITÉS 2 LE DOMAINE DE LA SANTÉ 6 LA PHASE D’URGENCE 4 LES ACTIVITÉS PROFESSIONNELLES 5 L’ENVIRONNEMENT SOMMAIRE GLOSSAIRE Les expositions qui résultent de la consommation d’aliments contaminés sont généralement faibles et ăõąüă ôõă õ҆õĄă ăĄÿóøñăĄùāąõă ċ üÿþ÷ ĄõĂýõ ăÿþĄ ăąăceptibles d’apparaître, leur probabilité dépendant des doses reçues et des éventuels facteurs aggravants ΘĆÿùĂ üͫõþóñĂĄ ăąĂ üõă õ҆õĄă ôİĄõĂýùþùăĄõă õĄ üõă õ҆õĄă ăĄÿóøñăĄùāąõă͛ Āñ÷õ όώΙ. Dans les pays de l’ex-URSS ñ҆õóĄİă ĀñĂ üͫñóóùôõþĄ ôõ óøõĂþÿòĉü͛ üͫùþ÷õăĄùÿþ͛ ôñþă üõă ĀĂõýùįĂõă ăõýñùþõă āąù ÿþĄ ăąùĆù üͫñóóùôõþĄ͛ de denrées fraîches contaminées en iode radioactif (lait et légumes principalement) dans les zones rurales a été en partie à l’origine de l’augmentation des cancers de la thyroïde. Cette augmentation a été ÿòăõĂĆİõ ċ ĀñĂĄùĂ ôõ όϔϔό ñĀĂįă ąþõ õĈĀÿăùĄùÿþ õþ 1986 in utero ou pendant l’enfance et l’adolescence úąăāąͫċ όϐ ñþă͞ ͫñąĄĂõă õ҆õĄă þõ ăÿþĄ Āñă õĈóüąă (notamment d’autres types de cancers, comme la üõąóİýùõΙ ýñùă͛ ăͫùüă õĈùăĄõþĄ͛ üͫõĈóįă ôͫùþóùôõþóõ õ㥠trop faible pour avoir pu être mis en évidence dans la ĀÿĀąüñĄùÿþ ΘøÿĂă ͸ üùāąùôñĄõąĂă ͹Ι͞ ą ñĀÿþ͛ ċ üñ ăąùĄõ ôõ üͫñóóùôõþĄ ôõ ąûąăøùýñ͛ üͫùþ÷õăĄùÿþ ôõ ôõþĂİõă contaminées est apparue comme une voie d’exposiĄùÿþ Āüąă öñùòüõ āąͫõþ õĈ͠ ͛ õþ Ăñùăÿþ ôõă ĂõúõĄă moins importants, de contaminations alimentaires généralement moins élevées et de la mise en place ôͫąþ óÿþĄĂŵüõ ôõă ҉üùįĂõă ôõ ĀĂÿôąóĄùÿþ͛ ýñùă ñąăăù d’une alimentation plus variée. Il faut rappeler qu’une consommation occasionnelle ou en petites quantités de produits faiblement contaýùþİă þõ ĀĂİăõþĄõ Āñă ąþ Ăùăāąõ ăù÷þù҉óñĄùö ĀÿąĂ üñ santé. Par ailleurs, en temps normal, tout individu ùþ÷įĂõ āąÿĄùôùõþþõýõþĄ ôõă ĀĂÿôąùĄă þñĄąĂõüüõýõþĄ radioactifs car des radionucléides sont présents dans l’environnement et donc dans les aliments. 3.3 | L’eau 102 Peut-on boire l’eau du robinet ou à partir de quand pourra-t-on la boire ? Sauf indication contraire des pouvoirs publics, la consommation d’eau potable issue du réseau public d’adduction reste possible, les réserves d’eau potable étant peu vulnérables à la contamination radioactive en cas d’accident. De plus, une surveillance spéci- ҉āąõ ôõ üñ āąñüùĄİ Ăñôùÿüÿ÷ùāąõ ôõ üͫõñą ăõĂñ ýùăõ en place rapidement par les pouvoirs publics pour s’en assurer. Il est rappelé que l’eau prélevée dans des puits privés n’est pas considérée comme potable selon le Ăį÷üõýõþĄ ăñþùĄñùĂõ ôİĀñĂĄõýõþĄñü ĄĉĀõϏϑ. Cela reste valable en cas d’accident nucléaire. Plus généralement, il convient de se référer aux consignes des pouvoirs publics. 103 Peut-on utiliser l’eau du robinet pour la cuisine ? ñþă üñ ýõăąĂõ ÿƮ üͫõñą ôùăĄĂùòąİõ via le réseau d’adduction d’eau potable est consommable, il n’y a aucune restriction à ce qu’elle soit utilisée pour la cuisine ΘĆÿùĂ āąõăĄùÿþ όϋύΙ. 104 La consommation des glaçons issus de l’eau du robinet est-elle possible ? Sauf indication contraire des pouvoirs publics, la consommation d’eau potable des réseaux publics reste possible. Donc, si les glaçons ont été préparés avec de l’eau du réseau d’eau potable, ils sont consommables. 105 L’eau du robinet est-elle utilisable pour la préparation des biberons ? Sauf indication contraire des pouvoirs publics, la consommation d’eau potable des réseaux publics reste possible. Il est donc possible de préparer les biberons avec l’eau du robinet. 3.4 | Les produits alimentaires dans le commerce 106 Peut-on consommer sans danger des denrées dont les niveaux de contamination ont été déclarés inférieurs aux niveaux maximaux admissibles (NMA) ? ąù͞ õă þùĆõñąĈ ýñĈùýñąĈ ñôýùăăùòüõă Θ Ι͛ ôİ҉- nisϏϒ au plan européen, sont des seuils réglementaires pour la commercialisation et donc l’achat des denĂİõă ñĀĂįă ąþ ñóóùôõþĄ þąóüİñùĂõ͞ üă ÿþĄ İĄİ İĄñòüùă pour qu’un consommateur moyen puisse manger ces Ϗϑ į÷üõýõþĄ ăñþùĄñùĂõ ôİĀñĂĄõýõþĄñü ĄĉĀõ ôą ϋϏΆόϋΆύϋϋϏ͛ ĂĄùóüõ ύ ôõ üñ ăõóĄùÿþ ό ôą ĄùĄĂõ ĀĂõýùõĂ͞ Ϗϒ į÷üõýõþĄ þѩύϋόϑΆϐύ ôą ÿþăõùü ôą όϐ úñþĆùõĂ ύϋόϑ ҉ĈñþĄ üõă þùĆõñąĈ ýñĈùýñąĈ ñôýùăăùòüõă ôõ óÿþĄñýùþñĄùÿþ ĂñôùÿñóĄùĆõ ĀÿąĂ üõă ôõþĂİõă ñüùýõþĄñùĂõă õĄ üõă ñüùýõþĄă ôą òİĄñùü ñĀĂįă ąþ ñóóùôõþĄ þąóüİñùĂõ ÿą ôñþă ĄÿąĄõ ñąĄĂõ ăùĄąñĄùÿþ ôͫąĂ÷õþóõ Ăñôùÿüÿ÷ùāąõ͞

RkJQdWJsaXNoZXIy NjQ0NzU=