CODIRPA - Conséquences sanitaires d'un accident nucléaire

Conséquences sanitaires d’un accident nucléaire 13 Questions-réponses pour les professionnels de santé 3 LA VIE EN SOCIÉTÉ 1 GÉNÉRALITÉS 2 LE DOMAINE DE LA SANTÉ 6 LA PHASE D’URGENCE 4 LES ACTIVITÉS PROFESSIONNELLES 5 L’ENVIRONNEMENT SOMMAIRE GLOSSAIRE 15 En cas d’accident nucléaire, la prise d’iode serait-elle compatible avec un traitement anti-cancéreux, notamment chez l’enfant ? En situation d’urgence, il ne faut pas arrêter le traitement anti-cancéreux et il faut prendre l’iode stable, ăñąö õþ óñă ôõ óñþóõĂ ôõ üñ ĄøĉĂÿœôõ͞ ͫąþõ ýñþùįĂõ générale, la prise d’iode stable est compatible avec tout traitement n’interférant pas sur la fonction thyroïdienne. À l’exception du cancer de la thyroïde, il n’existe pas d’incompatibilité avec un traitement anti-cancéreux, y compris chez l’enfant. Cependant, óõă ĄĂñùĄõýõþĄă İĄñþĄ ôõ þñĄąĂõ ĄĂįă ôùĆõĂăõ͛ ùü õ㥠recommandé de ne pas retarder la prise d’iode (pour assurer la protection de la thyroïde) et d’en discuter a posteriori avec un médecin oncologue. POUR EN SAVOIR PLUS ҆õĄă ôİĄõĂýùþùăĄõă õĄ õ҆õĄă ăĄÿóøñăĄùāąõă õă õ҆õĄă þÿóùöă ôõ üͫõĈĀÿăùĄùÿþ ñąĈ ĂñĉÿþþõýõþĄă ionisants peuvent être regroupés en deux catégoĂùõă ÷İþİĂñüõă ͝ ü õă õ҆õĄă ôİĄõĂýùþùăĄõă͛ ôąă õþ ÷Ăñþôõ ĀñĂĄùõ ċ la mort des cellules à la suite de fortes doses. Ils ăÿþĄ İ÷ñüõýõþĄ ñĀĀõüİă ͸ ĂİñóĄùÿþă ĄùăăąüñùĂõă ͹ ͜ ü õă õ҆õĄă ăĄÿóøñăĄùāąõă͛ óÿýĀĂõþñþĄ üõă óñþóõĂă ĂİăąüĄñþĄ ôõ üñ ýąĄñĄùÿþ ôõ ÷įþõă ôñþă ôõă óõüüąüõă ăÿýñĄùāąõă õĄ üõă õ҆õĄă øİĂİôùĄñùĂõă ôñþă üñ ôõăóõþôñþóõ ôą öñùĄ ôõ üñ ýąĄñĄùÿþ ôõ ÷įþõă ôñþă des cellules reproductives (cellules germinales). õă õ҆õĄă ôİĄõĂýùþùăĄõă ăÿþĄ ĀñĂ õĈõýĀüõ ôõă òĂưlures cutanées, pertes de cheveux, vomissements, ăĄİĂùüùĄİ ΘĄõýĀÿĂñùĂõ ÿą ôİ҉þùĄùĆõΙ͛ óøąĄõ ôą þÿýòĂõ de cellules sanguines (globules blancs, plaquettes et plus tardivement globules rouges), syndrome gasĄĂÿ͠ùþĄõăĄùþñü͞ õ ăÿþĄ ôõă õ҆õĄă ċ ăõąùü͛ óͫõăĄ͠ċ͠ôùĂõ āąù ñĀĀñĂñùăăõþĄ ôõ ýñþùįĂõ óõĂĄñùþõ ñą͠ôõăăąă ôͫąþ þùĆõñą ôõ ôÿăõ Θõ҆õĄ ôõ ăõąùüΙ āąù ĆñĂùõ ôõ āąõüāąõă centaines de mGy à plusieurs Gy selon l’organe et le ĄĉĀõ ôͫõ҆õĄ Θ҉÷ąĂõ Āñ÷õ ăąùĆñþĄõΙ. Ces niveaux de dose þõ ăÿþĄ ĂõþóÿþĄĂİă āąõ ĄĂįă ĂñĂõýõþĄ üÿĂă ôͫąþ ñóóùdent, et seulement pour des intervenants. La gravité ôõ óõă õ҆õĄă ñą÷ýõþĄõ ñĆõó üñ ôÿăõ͞ ñĂ õĈõýĀüõ͛ ĀÿąĂ üñ òĂưüąĂõ Ăñôùÿüÿ÷ùāąõ͛ üõă ĀĂõýùõĂă õ҆õĄă ΘùþҏñýýñĄùÿþ͛ İĀùüñĄùÿþ üÿóñüùăİõ ÿą ôİóÿüÿĂñĄùÿþ ôõ üñ ĀõñąΙ ñĀĀñĂñùăăõþĄ ĀÿąĂ ôõă ôÿăõă ôͫõþĆùĂÿþ ϐ ĉ͞ õă ôÿăõă ăąĀİĂùõąĂõă ċ ύϋ ĉ ùþôąùăõþĄ ąþõ þİóĂÿăõ ăİĆįĂõ ôõ üñ Āõñą͞ õă õ҆õĄă ôİĄõĂýùþùăĄõă ăÿþĄ ÷İþİĂñüõýõþĄ ĀĂİóÿóõă͛ ñĀĀñĂñùăăñþĄ ôõ āąõüāąõă úÿąĂă ċ āąõüāąõă ăõýñùþõă ñĀĂįă üͫõĈĀÿăùĄùÿþ͞ õĂĄñùþă õ҆õĄă ôİĄõĂýùþùăĄõă͛ óÿýýõ üõă óñĄñĂñóĄõă ÿą üõă pathologies cardiovasculaires, peuvent survenir à üÿþ÷ ĄõĂýõ ΘĀüąăùõąĂă ñþþİõă ñĀĂįă üͫõĈĀÿăùĄùÿþΙ͞ õă õ҆õĄă ăĄÿóøñăĄùāąõă͛ āąù ăÿþĄ ĀĂùþóùĀñüõýõþĄ ôõă óñþóõĂă͛ ăÿþĄ ôõă õ҆õĄă āąù ăõ ĀĂÿôąùăõþĄ ôõ ýñþùįĂõ ñüİñĄÿùĂõ ĀñĂýù üõă ĀõĂăÿþþõă õĈĀÿăİõă͞ õă õ҆õĄă sont considérés comme étant sans seuil, c’est-à-dire pouvant se produire même pour des faibles doses Ăõĩąõă͞ ÿþĄĂñùĂõýõþĄ ñąĈ õ҆õĄă ôİĄõĂýùþùăĄõă͛ óͫõ㥠üñ öĂİāąõþóõ ôͫñĀĀñĂùĄùÿþ ôõă õ҆õĄă ăĄÿóøñăĄùāąõă qui augmente avec la dose, et non leur gravité Θ҉÷ąĂõ Āñ÷õ ăąùĆñþĄõΙ. Jusqu’à présent, la démonstration d’un õĈóįă ôõ óñþóõĂă ñ İĄİ öñùĄõ ĀÿąĂ ôõă õĈĀÿăùĄùÿþă ăąĀİĂùõąĂõă ċ õþĆùĂÿþ όϋϋ ý Ć͞ õă İĄąôõă ĂİóõþĄõă ýõþİõă ăąĂ ôõă óÿøÿĂĄõă ôõ ĄĂįă ÷Ăñþôõ Ąñùüüõ ñĆõó des expositions chroniques à plus faibles doses ăõýòüõþĄ óÿþ҉ĂýõĂ üͫõĈùăĄõþóõ ôͫąþ Ăùăāąõ ôͫõ҆õĄă óñþóİĂÿ÷įþõă͞ õ Ăùăāąõ ôõ óñþóõĂ õ㥠İ÷ñüõýõþĄ dépendant du débit de dose. õă õ҆õĄă óñþóİĂÿ÷įþõă ôõă ĂñĉÿþþõýõþĄă ùÿþùăñþĄă ont été démontrés chez les survivants des bombardeýõþĄă ñĄÿýùāąõă ôͫ ùĂÿăøùýñ õĄ ôõ ñ÷ñăñûù͛ ñùþăù que dans d’autres populations exposées à des sources de rayonnements environnementales, médicales ou professionnelles. Pour la plupart des cancers, un õĈóįă ôõ Ăùăāąõ ñ İĄİ ÿòăõĂĆİ ñĀĂįă ąþ ôİüñù ΘĄõýĀă ôõ üñĄõþóõΙ ôõ óùþā ċ ôùĈ ñþă͛ ĆÿùĂõ ýıýõ ώϋ ñþă ñĀĂįă l’exposition aux rayonnements. Cependant, ce temps de latence peut être plus court, par exemple pour le cancer de la thyroïde avec un délai minimum de quatre ans, ainsi que pour la leucémie avec un délai minimum de deux ans. Les rayonnements ionisants sont par ailleurs susceptibles de produire des altérations génétiques ĄĂñþăýùăăùòüõă ċ üñ ôõăóõþôñþóõ ñĀĂįă üͫùĂĂñôùñĄùÿþ ôõă óõüüąüõă ÷õĂýùþñüõă ĀñĂõþĄñüõă õĄ ôÿþó ôõă õ҆õĄă héréditaires. Toutefois, chez l’homme, les études İĀùôİýùÿüÿ÷ùāąõă þͫÿþĄ Āñă ôİýÿþĄĂİ ôͫõ҆õĄă øİĂİôùĄñùĂõă ñĀĂįă õĈĀÿăùĄùÿþ ñąĈ ĂñôùñĄùÿþă ôͫąþ ÿą ôõă ôõąĈ ĀñĂõþĄă͞ õüñ þõ ăù÷þù҉õ Āñă āąͫñąóąþ ôÿýmage n’a été occasionné, mais simplement que, s’il õĈùăĄõ͛ üõ Āøİþÿýįþõ õ㥠ĄĂÿĀ Āõą öĂİāąõþĄ ĀÿąĂ être observable compte tenu des doses auxquelles la population était exposée.

RkJQdWJsaXNoZXIy NjQ0NzU=