CODIRPA - Conséquences sanitaires d'un accident nucléaire

Conséquences sanitaires d’un accident nucléaire 7 Questions-réponses pour les professionnels de santé 3 LA VIE EN SOCIÉTÉ 1 GÉNÉRALITÉS 2 LE DOMAINE DE LA SANTÉ 6 LA PHASE D’URGENCE 4 LES ACTIVITÉS PROFESSIONNELLES 5 L’ENVIRONNEMENT SOMMAIRE GLOSSAIRE L’activité et la dose sont des grandeurs physiques, óͫõăĄ͠ċ͠ôùĂõ ýõăąĂñòüõă͛ óÿýýõ üõ ýįĄĂõ ÿą üõ ûùüÿ÷Ăñýýõ͞ þ ĂõĆñþóøõ͛ üñ ôÿăõ õҊóñóõ õĄ üñ ôÿăõ équivalente ne sont pas accessibles directement par la mesure, elles ne peuvent être que calculées. ñþă üõ üñþ÷ñ÷õ óÿąĂñþĄ͛ ÿþ ąĄùüùăõ ĄĂįă ăÿąĆõþĄ üõ ĄõĂýõ ôõ ôÿăõ ĀÿąĂ üñ ôÿăõ õҊóñóõ õĄ͛ ôñþă óõ óñă͛ la dose est exprimée en Sv. (moelle osseuse, thyroïde) que pour d’autres Θýąăóüõă͛ ÿăΙ͞ ñ ôÿăõ õҊóñóõ õ㥠õĈĀĂùýİõ õþ sievert (Sv), comme la dose équivalente. À titre d’exemple, le facteur de pondération est de 0,12 pour la moelle osseuse, 0,03 pour la thyroïde et de 0,01 pour les os. Si la thyroïde d’un adulte a reçu ąþõ ôÿăõ İāąùĆñüõþĄõ ôõ όϋ ý Ć ăñþă õĈĀÿăùĄùÿþ ôą ĂõăĄõ ôõ üͫÿĂ÷ñþùăýõ͛ ñüÿĂă üñ ôÿăõ õҊóñóõ õ㥠ôõ όϋ Ĉ ϋ͛ϋώ я ϋ͛ώ ý Ć͞ ąõüāąõă õĈõýĀüõă ôõ ĆñüõąĂă ôͫõĈĀÿăùĄùÿþ ôñþă ôù҆İĂõþĄõă ăùĄąñĄùÿþă ăÿþĄ ôÿþþİă ôñþă üñ ҉÷ąĂõ ώ͞ ͫąĄùüùăñĄùÿþ ôõ üñ ýıýõ ąþùĄİ ĀÿąĂ ôõąĈ ÷ĂñþôõąĂă ôù҆İĂõþĄõă õ㥠souvent source de confusion. Il est donc fortement Ăõóÿýýñþôİ ôõ ĄÿąúÿąĂă ĀĂİóùăõĂ ăù ÿþ ĀñĂüõ ôõ ôÿăõ İāąùĆñüõþĄõ ÿą ôõ ôÿăõ õҊóñóõ͞ Le sievert (Sv) C’est l’unité de mesure des effets de la radioactivité sur le corps. 1 sievert = 1 000 millisieverts (mSv) Figure 3. Quelques exemples de niveaux d’exposition de l’homme avec l’indication de la dose efficace moyenne par an ou de la dose efficace ponctuelle, exprimée en mSv. Source : ASN/IRSN, Dose moyenne reçue par les intervenants sur le site de la centrale accidentée de Fukushima 10

RkJQdWJsaXNoZXIy NjQ0NzU=