CODIRPA - Conséquences sanitaires d'un accident nucléaire

Conséquences sanitaires d’un accident nucléaire 24 Questions-réponses pour les professionnels de santé 3 LA VIE EN SOCIÉTÉ 1 GÉNÉRALITÉS 2 LE DOMAINE DE LA SANTÉ 6 LA PHASE D’URGENCE 4 LES ACTIVITÉS PROFESSIONNELLES 5 L’ENVIRONNEMENT SOMMAIRE GLOSSAIRE 2- LE DOMAINE DE LA SANTÉ de protéger le reste de la thyroïde. Il n’y a pas dans la littérature d’élément pour répondre à une éventuelle adaptation des doses. En cas d’incertitude, pour éviter une protection ùþăąҊăñþĄõ͛ ùü õ㥠Ăõóÿýýñþôİ ôõ ĀĂõþôĂõ ôõ üͫùÿôõ stable. ąõ öñùĂõ õþ óñă ôõ ăąĂôÿăñ÷õ õþ ùÿôõ ăĄñòüõ notamment en cas d’ablation (totale ou partielle) ôõ üñ ĄøĉĂÿœôõ ͧ En cas d’ablation totale, le surdosage en iode stable n’est pas possible puisque l’iode n’est pas capté du fait de l’absence de thyroïde. Il est éliminé par voie urinaire. En cas d’ablation partielle, une surveillance de la TSH est à envisager. POUR EN SAVOIR PLUS Est-ce que la prise d’iode stable pendant la grossesse ou juste après la naissance peut ĀĂÿĆÿāąõĂ óøõĊ üͫõþöñþĄ ąþõ øĉĀÿĄøĉĂÿœôùõ ͧ ù ÿąù͛ õăĄ͠õüüõ ĂİĆõĂăùòüõ õĄ ăñþă ăİāąõüüõ ͧ Dr Julie Sarfati18, Dr Isabelle Keller19, Ă ÿĀøùõ øĂùăĄùþ͠ ñùĄĂõ20 ͫùÿôõ Āñăăõ üñ òñĂĂùįĂõ ĀüñóõþĄñùĂõ͞ ñ óñĀĄñĄùÿþ de l’iode par la thyroïde fœtale commence vers όϋ͠όύ ăõýñùþõă ôõ ÷õăĄñĄùÿþ͞ üüõ õ㥠öñùòüõ úąăāąͫċ ύύ ăõýñùþõă ôõ ÷õăĄñĄùÿþ Āąùă õüüõ ñą÷ýõþĄõ ĂñĀùôõýõþĄ úąăāąͫñą ĄõĂýõ21. ĀĂįă üñ ôùăĄĂùòąĄùÿþ ôͫùÿôąĂõ ôõ ĀÿĄñăăùąý üÿĂă ôõ l’accident de Tchernobyl, des tests ont été réalisés óøõĊ ώ ύόϏ þÿąĆõñą͠þİă ôÿþĄ üõă ýįĂõă ñĆñùõþĄ Ăõĩą un traitement prophylactique22. Une hypothyroïdie était détectable chez seulement 12 d’entre eux (soit ϋ͛ώϒ шΙ͞ õă ñþÿýñüùõă ôùăĀñĂñùăăñùõþĄ ĄÿąúÿąĂă õþĄĂõ le 16e et le 20e úÿąĂ ôõ Ćùõ͞ Chez la femme allaitante, il existe un passage d’iode dans le lait en quantité faible. Le nouveau-né peut présenter un goitre et une hypothyroïdie temporaire dus à un blocage transitoire, ĀñĂ õĈóįă ôͫùÿôõ͛ ôõ üñ ĄĂñþăöÿĂýñĄùÿþ ôõ üͫùÿôõ ăÿąă forme minérale dans le sang en une forme orgaþùāąõ͞ ͫõ㥠üͫÿĂ÷ñþù҉óñĄùÿþ ôõ üͫùÿôõ āąù óÿþăùăĄõ en une réaction enzymatique de couplage de l’ion iodure à une molécule de thyroglobuline. Le blocage ôõ üͫÿĂ÷ñþù҉óñĄùÿþ ôõ üͫùÿôõ õ㥠ñĀĀõüİ õ҆õĄ ÿü҆͠ øñùûÿ҆ õĄ üõ öƔĄąă ĉ õ㥠ĀñĂĄùóąüùįĂõýõþĄ ăõþăùòüõ͞ ͫõ҆õĄ ÿü҆͠ øñùûÿ҆ õ㥠ĂİĆõĂăùòüõ͛ üõ Āøİþÿýįþõ d’échappement apparaît tardivement chez le fœtus, vers la 36e ăõýñùþõ ôõ ÷õăĄñĄùÿþ͞ ͫõ҆õĄ ÿü҆͠ øñùûÿ҆ ăąĂĆùõþĄ a priori seulement en cas de surcharge iodée maternelle. ü õ㥠ôùҊóùüõ ôõ ăõ ĀĂÿþÿþóõĂ õþ ýñĄùįĂõ ôõ ăİāąõüüõă vis-à-vis de l’hypothyroïdie néonatale. Une hypothyroïdie non diagnostiquée, même transitoire, pourĂñùĄ ñ҆õóĄõĂ üõ ôİĆõüÿĀĀõýõþĄ þõąĂÿüÿ÷ùāąõ ċ üÿþ÷ terme du bébé. À l’inverse, une fois diagnostiquée, le traitement d’une hypothyroïdie est facile à mettre en place. L’hypothyroïdie néonatale fait partie des óùþā ýñüñôùõă āąù ăÿþĄ ăĉăĄİýñĄùāąõýõþĄ ôİĀùăĄİõă par le test de Guthrie chez le nouveau-né entre le ĄĂÿùăùįýõ õĄ üõ óùþāąùįýõ úÿąĂ ôõ Ćùõ õþ Ăñþóõ͞ ü õ㥠ċ þÿĄõĂ āąõ͛ ăù üñ ýįĂõ õ㥠õĈĀÿăİõ ċ ôõ üͫùÿôõ ĂñôùÿñóĄùö ĀõþôñþĄ üñ ÷Ăÿăăõăăõ ΘăąĂĄÿąĄ ñĀĂįă ύύ ăõýñùþõă ôõ ÷õăĄñĄùÿþΙ͛ üñ óÿþóõþĄĂñĄùÿþ ôͫùÿôõ radioactif sera plus élevée dans la thyroïde fœtale que dans la thyroïde maternelle, du fait que la thyĂÿœôõ ôą öƔĄąă ñ ąþõ ñҊþùĄİ ĀÿąĂ üͫùÿôõ Āüąă öÿĂĄõ āąõ üñ ĄøĉĂÿœôõ ôõ ăñ ýįĂõ͞ õ Āüąă͛ üñ ĄøĉĂÿœôõ öƔĄñüõ est probablement plus sensible aux irradiations. Protéger le fœtus d’une captation d’iode radioactif est donc essentiel et il n’y a pas de contre-indication à la prise d’iode stable chez la femme enceinte, même en cas d’hyperthyroïdie maternelle. 2.4 | La distribution des comprimés d’iode stable : organisation 31 Comment et où trouver des comprimés d’iode stable ? 32 La délivrance des comprimés d’iode stable par un pharmacien se fera-t-elle en officine ou ailleurs ? 33 Y a-t-il des stocks d’iode stable dans les pharmacies de la région ? όϓ õĂĆùóõ ôͫõþôÿóĂùþÿüÿ÷ùõ͛ ŵĀùĄñü ñùþĄ͠ þĄÿùþõ͛ ͠ ñĂùă͞ όϔ õĂĆùóõ ôõ ýİôõóùþõ þąóüİñùĂõ͛ ŵĀùĄñü Ăÿąăăõñą͛ ͠ ñĂùă͞ ύϋ õĂĆùóõ ôͫõþôÿóĂùþÿüÿ÷ùõ͛ ŵĀùĄñü ñùþĄ͠ þĄÿùþõ͛ ͠ ñĂùă͞ ύό ͞ õĂ÷õĂ͛ ͞ ąĂõþ÷ÿ õĄ ñü͞ ͝ ÿôùþõ ûùþõĄùóă ñþô õ҆õóĄùĆõþõăă ÿö ăĄñòüõ ùÿôùþõ ĀĂÿĀøĉüñĈùă ñґõĂ ùþĄñûõ ÿö ĂñôùÿñóĄùĆõ ùÿôùþõ ͝ ĂõĆùõć͞ ύϋϋό øĉĂÿùô ÿüąýõ όό͛ ąýòõĂ Ϗ͞ ύύ ͞ ñąýñþ͛ ͞ ÿü҆ ͝ ÿôùþõ ĀĂÿĀøĉüñĈùă ùþ ÿüñþô ñґõĂ Ąøõ øõĂþÿòĉü ĂõñóĄÿĂ ñóóùôõþĄ͝ õþõ҉Ąă ñþô Ăùăûă͞ όϔϔώ ý õô͞ ϔϏ͝ϐύϏΌϏώύ͞

RkJQdWJsaXNoZXIy NjQ0NzU=